Parteneri

Rolul partenerilor în proiect

România are una dintre cele mai mari rate de infectare cu hepatite virale din Europa, majoritatea cazurilor fiind încă neidentificate. Neidentificarea acestor cazuri poate avea un efect nefast nu doar asupra persoanelor ce nu cunosc faptul că sunt infectate cât și asupra sistemului medical ce va fi suprasolicitat în timp de aceste cazuri ascunse. Astfel testarea permanentă și depistarea timpurie a infecțiilor este esențială atât pentru populație cât și pentru sistemul medical. Primul pas spre această identificare a cazurilor îl reprezintă însă alegerea corespunzătoare a partenerilor de proiect.

Expertiza internațională, precum și experiența instituțiilor partenere în activitățile dedicate standardizării, formării, diagnosticului, tratamentului precum și monitorizării pacienților infectați cu hepatite virale precum VHB și VHC reprezintă o garanție a succesului abordării și a progresului la nivel național către țintele si recomandarile Organizației Mondiale a Sănătății.

Astfel, în cadrul Institutului Clinic Fundeni există Centrul de Gastroenterologie și Hepatologie, centru medical de diagnostic și tratament al afecțiunilor digestive, un centru cu tradiție în învățământul universitar și postuniversitar de gastroenterologie. Este cel mai vechi centru din România dedicat exclusiv studiului și îngrijirii afecțiunilor tubului digestiv, ficatului, căilor biliare și pancreasului, în cadrul său formându-se sau căpătând specialitatea de gastroenterologie numeroase generații de medici. Mulți dintre ei conduc în prezent clinici sau secții de profil din țară. Vasta experiență a procedurilor medicale existentă la nivelul I.C. Fundeni acoperă întreaga complexitate a stadiilor infecției cu hepatite virale, de la nivel de diagnostic, la stadializare, tratament, inclusiv transplant hepatic.

Participarea în proiect a U.M.F. Gr.T. Popa Iași, una dintre cele mai vechi și de prestigiu universități de medicină din România permite elaborarea unui curriculum de formare la înalte standarde profesionale și garantează implementarea unui program de formare al medicilor în acord cu cerințele actuale europene.

Institutul Național de Sănătate Publică aduce experiența implementării și monitorizării programelor naționale prin elaborarea de rapoarte, centralizarea și prelucrarea de date statistice relevante pentru starea de sănătate a populației atât de necesară monitorizării numărului și evoluției pacienților, precum și pentru evaluarea eficienței intervenției financiare în proiectele de screening VHB și VHC etapa 1 si etapa 2.

Institutul Clinic Fundeni

Institutul Clinic Fundeni, a fost fondat în anul 1959 si este o institutie publică cu personalitate juridică, in subordinea Ministerului Sănătății. Institutul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi diversificarea serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea drepturilor pacienţilor şi drepturilor cetăţeneşti.

Activitățile desfășurate includ: furnizarea de servicii medicale, cercetarea științifică medicală, învățământul medical universitar și postuniversitar, coordonarea de programe naționale de sănătate, transplant de organe, terapii celulare, furnizarea de servicii științifice, valorificarea rezultatelor cercetării și activităților medicale științifice și de învățământ.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1396/2010, în Institut funcționează, fără personalitate juridică, Centrul pentru Transplant Medular, Centrul pentru boli digestive și transplant hepatic, Centrul pentru uronefrologie și transplant renal.

Centrul de Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Centrului pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni este unul dintre cele mai mari centre de asistență medicală terțiară de gastroenterologie și hepatologie din România, o instituție cu vechi tradiții în învățământul medical românesc. Centrul de Gastroenterologie și Hepatologie are o experiență deosebită în abordarea diagnostica și terapeutică a patologiei tubului digestiv, a ficatului și pancreasului, fiind unul dintre cele mai vechi centre de endoscopie digestivă din țară noastră.

Vezi mai mult

Institutul Național de Sănătate Publică

Institutul National de Sanatate Publica este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Sanatatii, cu sediul în București, str. Dr Leonte Anastasievici nr 1-3, sector 5. Institutul are ca misiune coordonarea tehnică și metodologică a rețelei de sănătate publică, supravegherea stării de sănătate a populației, cu accent pe bolile transmisibile și netransmisibile, identificarea problemelor de sănătate comunitară, elaborarea de metodologi, instrumentele și indicatorii de monitorizare și evaluare a serviciilor și programelor de sănătate publică, promovarea sănătății și educația pentru sănătate și coordonarea sistemului informațional pentru managementul sănătății publice.
Actualul institutul funcționează de aproape un secol pe bazele fostului Institut de Sănătate Publică București și a fost redefinit prin Hotărârea Guvernului nr. 1414/2010, conform căreia s-a înființat Institutul Național, prin comasarea tuturor institutelor și centrelor de sănătate publică din România.

Institutul Național de Sănătate Publică este o instituție unică în țară și se bucură de o tradiție prestigioasă, prin toate structurile sale.

Actuala structură a institutului se bazează pe 4 centre naționale, în domenii de referință ale sănătății publice, care asigură coordonarea profesională specifică pe plan național, respectiv :

a) Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT);

b) Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC);

c) Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS).

d) Centrul național de statistică și informatică în sănătate publică.

La nivel teritorial, institutul funcționează prin 6 centre regionale de sănătate publică, organizate în structura acestuia, fără personalitate juridică.

Vezi mai mult

Universitatea de Medicină și Farmacie
"Grigore T. Popa" Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie, Grigore.T. Popa, din Iași, una dintre cele mai vechi și de prestigiu universități de medicină din România, înființată în anul 1948, UMF Iași este singura universitate de medicină din regiunea de NE a României. Această instituție academică permite elaborarea unei curricule de formare la înalte standarde profesionale și garantează implementarea unui program de formare al medicilor în acord cu cerințele actuale europene.

Obiectivele sale au fost încă de la început: formarea de specialiști cu pregătire superioară; actualizarea și perfecționarea continuă a pregătirii specialiștilor; managementul calității serviciilor educaționale de formare inițială și continuă oferite de universitate; promovarea relațiilor de cooperare internațională și integrarea în sistemul european de învatamânt medical; adaptarea cunoștințelor și competențelor practice ale absolvenților la piață muncii atât prin formarea inițială, cât și prin programele de învățare continuă.

Vezi mai mult

Asociația Română Anti-SIDA

Organizația non-guvernamentală, ARAS a fost înființată în 10 aprilie 1992 de un grup de tineri voluntari care și-au propus drept misiune informarea și educarea tuturor categoriilor de populație asupra pericolului reprezentat de SIDA și asupra mijloacelor de prevenire a infecției cu HIV precum și promovarea atitudinii de sprijin față de persoanele deja infectate sau bolnave, apărarea drepturilor și intereselor acestora, oferirea de servicii de asistență materială, morală și psihologică pentru persoanele infectate sau bolnave și pentru familiile acestora. Încă de la înființare, organizația desfășoară programe de prevenire a îmbolnăvirilor, asistență socio-medicală pentru diferite grupuri vulnerabile și are o experiență semnificativă în domeniul proiectului. Aceste programe s-au desfășurat în București și 10 județe, adresându-se persoanelor vulnerabile, respectiv persoane infectate cu HIV, consumatori de droguri injectabile, persoane implicate în prostituție, persoane fără adăpost, persoane de etnie roma, femei însărcinate, tineri. În ultimii ani, organizația și-a extins intervenția și asupra persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanelor din mediul rural, precum și în domeniul economiei sociale.

Alte domenii de lucru: instruire pentru cadre sanitare, advocacy pentru respectarea drepturilor beneficiarilor, pregătirea și implicarea voluntarilor. Organizația a acumulat o vastă experiență prin implementarea și coordonarea de proiecte în parteneriat național și transnațional, inclusiv în înființarea, participarea și/sau coordonarea unor rețele formate din ONG.

Asociația Română Anti-Sida (ARAS) aduce un plus de valoare prin experiență implementării și monitorizării în ultimii 25 de ani de activităților la nivel național în domeniul prevenirii transmiterii HIV și a hepatitelor B și C, activități adresate persoanelor vulnerabile (consumatori de droguri/ persoane cu domiciliul în mediul rural/ femei/ femei implicate în prostituție/ persoane LGBT/ persoane fără adăpost/ persoane infectate cu HIV/ tineri.

Vezi mai mult

Spitatul Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Spiridon Iași, este una din primele unități medicale din țară, fiind cel mai mare spital din Moldova. În prezent, spitalul acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în numeroase specialități.

În prezent, spitalul acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în numeroase specialități. Este cel mai vechi centru din regiunea de nord-est a țării, dedicat exclusiv studiului și îngrijirii afecțiunilor tubului digestiv, ficatului, căilor biliare și pancreasului, în cadrul căruia se formează/ se specializează în gastroenterologie numeroase generații de medici.

Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Spitalului Sf. Spiridon Iași este cel mai mare centru de asistență medicală terțiară de gastroenterologie și hepatologie din regiunea de nord est a României, o instituție cu vechi tradiții în învățământul medical românesc.Institutul de gastroenterologie și hepatologie coordonează programele de sănătate specifice bolilor gastrice și hepatice, prin medicii specialiști din structura proprie.

Spitatul Clinic Județean de Urgențe "Sf. Spiridon" Iași, este una dintre primele unitați medicale din țară, fiind cel mai mare spital din Moldova. În prezent, spitalul acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în numeroase specialități. Este cel mai vechi centru din regiunea de nord-est a țării, dedicat exclusiv studiului și îngrijirii afecțiunilor tubului digestiv, ficatului, căilor biliare și pancreasului, în cadrul căruia se formează/ se specializează în gastroenterologie numeroase generații de medici.
Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie din cadrul Spitalului Sf. Spiridon Iași este cel mai mare centru de asistență medicală terțiară de gastroenterologie și hepatologie din regiunea de nord est a României, o instituție cu vechi tradiții în învățământul medical românesc.Institutul de gastroenterologie și hepatologie coordonează programele de sănătate specifice bolilor gastrice și hepatice, prin medicii specialiști din structura proprie.

Vezi mai mult

Aplicația SEES