Despre proiect

Hepatitele virale reprezintă o problemă de sănătate semnificativă în România, țara noastră fiind una din țările din Uniunea Europeană cu cele mai mari rate de infecții în populație. Pentru a preveni noi infecții și a le trata pe cele active în populație este nevoie de un program de testare la nivel național care să acorde, cu precădere, atenție categoriilor vulnerabile, supra-reprezentate sau predispuse la infecții cu hepatite virale.
Pentru a pregăti logistica pentru un proiect de testare de dimensiuni mari este nevoie de formarea unui număr de cadre medicale și de familiarizarea acestora cu procesul de testare.
Programul Live(Ro) 1 - Formarea personalului medical din România pentru screeningul populational al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D are ca scop, tocmai această pregătire inițială a personalului, urmând ca proiecte ulterioare să se folosească de această resursă umană.
Proiectul este finanțat prin apelul POCU/308/4/9/ creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
Implementarea în România a unor proiecte integrate de screening în hepatitele virale menite să îmbunătățească accesul pacienților la servicii medicale este o prioritate națională fiind în deplin acord cu prevederile Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020, unde, la capitolul 2.5-Sănătate, se precizează în mod expres “Obiectivul Guvernului este asigurarea accesului grupurilor sărace sau vulnerabile la servicii de sănătate de bună calitate”.
Să nu uităm că populațiile sărace sau vulnerabile sunt supuse unor riscuri crescute de îmbolnăvire și mor timpuriu prin comparație cu restul populației.
Sărăcia creează sănătate precară prin diferiți factori sociali (alimentație deficitară sau nesănătoasă, absența unor condiții decente de locuire, lipsa apei, condiții precare de igienă) și potențează riscul de răspândire al infecțiilor cu virusuri hepatitice. Aceeași strategie menționează faptul că există o nevoie urgență de intervenții inovatoare, dezvoltate în funcție de factorii de risc prevalenti cu care se confruntă grupurile vulnerabile sau sărace, pentru a reduce rată bolilor cronice în rândul acestor populații.
Strategia Guvernul României declară faptul că “astfel de intervenții, alături de campanii de informare, educare și promovare a sănătății trebuie elaborate, implementate, monitorizate și evaluate în cadrul fiecărui program național de sănătate publică pentru boli cronice.”
Activitățile dedicate creării cadrului metodologic pentru screening și formării medicilor specialiști prin prezentul proiect susțin în mod direct “Obiectivul Specific 2.5 reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale” din Strategia Națională de Sănătate 2014-2020.

 • Iulie 2018

  Lansare Proiect "LIVE(RO)1 - Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D/"
 • Martie 2020

  Finalizarea aplicației "Sistem Electronic de Evidență al Screening-ului pentru hepatita virală B/C/D/" (S.E.E.S.)
 • August 2020

  Lansarea celor doua proiecte:
  1. ID 136208: "LIVE(RO)2-SUD: Program Regional de Prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infectiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C "
  2. ID 136209: "Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și redirecționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiillor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est - LIVE(RO)2 - EST"
 • Iulie 2021

  Lansarea Campaniei Naționale de Informare, Educare și Conștientizare a populației/pacienților/comunității privind riscul îmbolnăvirii cu virusul hepatitei virale tip B/D/C
 • Iulie 2021

  Demararea programului de testare în ambele proiecte de faza II, LIVE(RO)2-SUD și LIVE(RO)2 - EST
 • Martie 2023

  Finalizarea Campaniei Naționale de Informare, Educare și Conștientizare a populației/pacienților/comunității privind riscul îmbolnăvirii cu virusul hepatitei virale tip B/D/C
 • Aprilie 2023

  Are loc la București CONFERINȚA LIVERO - Eliminarea hepatitelor virale, un obiectiv tangibil în România. Lecții învățate și direcții de intervenție în hepatitele virale: Concluzii din programele LIVERO
 • Iunie 2023

  Finalizare programului de formare a personalului medical pentru screening-ul hepatitelor virale B/C/D
 • Noiembrie 2023

  Încheierea programului programului de testare în ambele proiecte de faza II, LIVE(RO)2-SUD și LIVE(RO)2 - EST
 • Noiembrie 2023

  CONFERINȚA DE BILANȚ LIVE(RO) 2 SUD - Impactul programelor de screening în modelarea politicilor de eliminare a hepatitelor virale
Aplicația SEES