Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul https://screening-insp.ro/ („pagina WEB”). Pagina WEB este proprietatea Institutului Național de Sănătate Publică („I.N.S.P.”)

Termeni și condiții utilizare site

Utilizarea, în orice mod, a paginii de WEB a Institutului Național de Sănătate Publică – https://screening-insp.ro , realizată în cadrul proiectului „LIVE(RO)1 – Formarea personalui medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice B/C/D”, se realizează și face obiectul următoarelor condiții:

 1. Dreptul de proprietate:
 2. Pagina WEB oferă fiecăruia dintre utilizatorii săi posibilitatea de a accesa conținutul furnizat pentru uzul personal al utilizatorului. Materialele aflate în pagina de WEB a Institutului Național de Sănătate Publică, incluzând conținutul, informațiile publicate și datele încărcate în Sistemul Electronic de Evidență a Screening-ului hepatitelor virale B/C/D (S.E.E.S.), sunt protejate prin Legea privind dreptul de autor și celelalte drepturi conexe, cu modificările și completările ulterioare. Toate drepturile, titlurile și interesele legate de pagina de WEB a Institutului Național de Sănătate Publică si de conținutul acesteia sunt deținute, licențiate și controlate de Institutul Național de Sănătate Publică.

 3. Modul de utilizare a conținutului paginii de WEB a Institutului Național de Sănătate Publică
 4. Cu excepția mențiunilor exprese privind anumite informații sau documente furnizate pe această pagină de WEB, utilizatorul deține numai dreptul de a vizualiza și de a edita o copie a informațiilor din cuprinsul paginii pentru folosința sa personală, iar nu pentru uzul comercial. Utilizatorii nu au dreptul să copieze, reproducă, distribuie, închirieze, împrumute, să comunice public, să retrasnmită sau să realizeze o copie derivată, fără a avea acordul prealabil scris al Institutului Național de Sănătate Publică. Solicitarile privind obținerea acordului cu privire la conținutul paginii de WEB se vor adresa în scris Institutului Național de Sănătate Publică.
  Utilizatorii au/ NU au dreptul de a insera în paginile proprii legături către pagina de internet a Institutului Național de Sănătate Publică, sub condiția asigurării contextului originar, respectiv prin deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea acesteia.

 5. Limitele răspunderii Institutului Național de Sănătate Publică
 6. Vizitatorii și utilizatorii paginii WEB acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. Utilizatorul acceptă în mod expres că Institutul Național de Sănătate Publică nu va fi ținut responsabil pentru nici un fel de daune directe/ indirecte, minore/ majore sau incidentale rezultate din utilizarea informațiilor de pe pagina WEB sau orice alt aspect în legătură cu această pagină. Institutul Național de Sănătate Publică nu va fi responsabil pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestei pagini. Conținutul acestui Site are caracter informativ.

  Datorită diversității surselor din care se obține conținutul paginilor WEB și a riscurilor inerente distribuției electronice a acestuia, furnizarea informațiilor către utilizatori se face fără nici un fel de garanții din partea Institutului Național de Sănătate Publică; de asemenea, Institutul Național de Sănătate Publică nu răspunde pentru exactitatea, actualitatea, performanța, acuratețea și integralitatea informațiilor conținute pe aceste pagini WEB.

  Nicio informație existentă în paginile de internet ale Institutului Național de Sănătate Publică nu reprezintă o consultație sau nu poate conduce la stabilirea unui diagnostic. Institutul Național de Sănătate Publică îsi declină expres orice răspundere cu privire sau în relație cu oricare parte a conținutului acestor pagini WEB. Institutul Național de Sănătate Publică recomandă utilizatorilor să se adreseze persoanelor specializate cu privire la evaluarea stării de sănătate și stabilirea unui diagnostic. Informațiile nu au ca scop înlocuirea consultației medicale de la un medic specializat în domeniul implicat de problema dumneavoastră.

  Aceste pagini WEB conțin materiale care sunt deținute legal de instituțiile participante la Proiect sau licențiate de acestea. Utilizarea neautorizată a acestei pagini WEB poate conduce la o cerere de daune și/ sau o plângere în justiție pentru încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

  Secțiunea ”APLICAȚIA S.E.E.S.” este parolată și destinată exclusiv cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu casa de asigurări de sănătate, selectate să participe la screeningul organizat în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile POCU/755/4/9/136208 și POCU/755/4/9/136209, implementate de către Institutul Clinic Fundeni și Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T Popa Iași, în calitate de Beneficiari ai proiectelor.

 7. Utilizarea legăturilor
 8. Pe aceste pagini WEB sunt link-uri către alte site-uri web (“hyperlinks”) prin care se vor permite utilizatorilor sa părăsească pagina WEB a Institutului Național de Sănătate Publică. Aceste link-uri sunt furnizate pentru confortul dumneavoastră, pentru a vă oferi o cale simplă către alte informații suplimentare. Site-urile de legătură nu se află sub controlul Institutului Național de Sănătate Publică, iar acesta nu răspunde pentru conținutul website-urilor de legătură sau al oricarei alte hiperlegături conținute în acesta. Prezența acestor link-uri nu implică aprobarea de către Institutul Național de Sănătate Publică a conținutului site-ului respectiv.

 9. Legi si reglementări
 10. Accesul utilizatorilor și folosința de către aceștia a paginii WEB www.screening-insp.ro sunt guvernate de toate legile și reglementările române și ale Uniunii Europene aplicabile în materie.

 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 12. Institutul Național de Sănătate Publică respectă confidențialitatea identității utilizatorului. În general, utilizatorii pot vizita paginile de internet ale Institutului Național de Sănătate Publică fără a comunica Institutului Național de Sănătate Publică identitatea lor sau a dezvălui orice informații personale despre ei înșiși. Sunt momente în care Institutul Național de Sănătate Publică poate avea nevoie de informații referitoare la utilizatori, de natura celor privind numele/ denumirea, adresa de e-mail. Utilizatorului i se va solicita să ofere aceste informații în mod voluntar. Institutul Național de Sănătate Publică va lua toate măsurile de siguranță necesare pentru a proteja informațiile pe care utilizatorii le comunică Institutului Național de Sănătate Publică. Institutul Național de Sănătate Publică nu va comunica/ publica asemenea informații, cu excepția cazurilor în care o asemenea cerință emană din lege sau de la autorități competente. Institutul Național de Sănătate Publică garantează că datele cu caracter personal transcmise sau colectate de site nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terți fără acordul dumneavoastră prealabil, comunicat în scris. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
  Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale, vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor în cadrul proiectului din cadrul Institutului Clinic Fundeni la adresa: screening.hepatite.GDPR@gmail.com sau în scris la sediul Institutului Clinic Fundeni. Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.Pentru mai multe informații despre GDPR și drepturile persoanelor vizate, puteți accesa site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro.
  Toate echipamentele tehnice folosite de furnizor pentru furnizarea serviciului sunt securizate și actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile neautorizate.
  Precizăm că Institutul Național de Sănătate Publică poate furniza către terțe persoane informații de ordin general, trafic de site, precum și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal, scopul fiind de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite de Site, prin efectuarea de studii de piață sau orice alte programe de analiză menite în final să sporească calitatea serviciilor furnizate de Proiect în domeniul de activitate cuprins în documentele Proiectului.

 13. Modificarea conținutului paginii de internet

Institutul Național de Sănătate Publică își rezervă dreptul de a modifica, fără o notificare prealabilă, toate materialele și informațiile despre servicii conținute pe acest website.

Aplicația SEES