Obiectivele Proiectului

Obiectivele Proiectului

Optimizarea accesului pacienților la servicii medicale de calitate prin îmbunătățirea nivelului de pregătire medicală dedicată depistării, transmiterii pentru stadializare și tratament a pacienților cu boli hepatice cronice generate de virusuri hepatitice B/D/C, a specialiștilor ce activează în instituții publice medicale sau în contract cu CNAS din toate regiunile de dezvoltare ale României (sud, sud-est, sud-vest, nord-est, centru, vest, nord-vest și București-Ilfov) reprezintă obiectivul general al proiectului.

Acest obiectiv răspunde la două teme de interes național în domeniul sănătății, respectiv:

  1. definirea și dezvoltarea cadrului metodologic (framework) standardizat pentru implementarea la nivel național a proiectelor și acțiunilor de prevenție și tratament pentru hepatitele virale B/D/C;
  2. crearea unui grup de specialiști în România care să acționeze pe termen mediu - lung pentru diminuarea cazurilor ajunse în faze terminale de ciroză hepatică sau hepatocarcinom și totodată pentru reducerea incidenței infecției cu virus hepatitic în rândul propulatiei.

Prezentul proiect, prin framework și prin procesul de formare al grupului țintă, va crea infrastructura tehnică și umană necesară implementării ulterioare a programelor de screening, stadializare și acces la tratament al pacienilor cu boli hepatice cornice, secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C finanțate în etapa II.
Obiectivele specifice ale proiectului:

  1.  Dezvoltarea cadrului (framework) standardizat de măsuri pentru implementarea în România a măsurilor de prevenție și tratament a infecțiilor cu virus hepatitic B/C/D.
  2.  Îmbunătățirea competențelor medicale a 330 de medici (medici de familie, medici de specialitate în gastroenterologie, medicină internă, imagistică medicală, boli infecțioase și oncologie) și asistenți medicali angajați în instituții publice cu profil medical sau ce se află în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.
    Se acordă o atenție deosebită distribuției geografice și localizării membrilor grupului țintă astfel încât aceștia să fie selectați din toate regiunile de dezvoltare (sud, sud-est, sud-vest, nord-est, centru, vest, nord-vest și București-Ilfov) pentru a răspunde caracterului național al proiectului.
  3.   Dezvoltarea, popularea cu date și monitorizarea Sistemului Electornic de Evidență a Screening-ului hepatitelor virale B/C/D (S.E.E.S.). Aplicația informatică cu acces parolat destinată furnizorilor de servicii medicale va fi dezvoltată în scopul centralizării datelor esențiale referitoare la pacienții testați în screening, precum și monitorizarea ulterioară a celor depistați pozitiv.
  4.   Îmbunătățirea gradului de conștientizarea a importanței factorilor de risc, diagnosticului, stadializării, tratamentului și complicațiilor pe termen lung ale infecțiilor hepatice cronice virale B/D/C prin promovarea unei campanii naționale destinate populației generale cât și populațiilor vulnerabile/dezavantajate cu risc crescut de infecție. Pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației este esențială cooptarea indivizilor prin acțiuni proactive de conștientizare care să faciliteze accesul personalului medical către persoanele infectate, partenerii, familia și apropiații acestora ce prezintă la rândul lor risc de infectare.

Prin abordarea inovativă, studiind practicile europene, recomandările OMS, analizând, testând și validând metodele de formare, prezentul proiect corespunde total necesității privind “elaborarea de criterii unitare privind normarea, calitatea, dotarea, evaluarea și monitorizarea activității personalului” din SNS 2014-2020, creând, totodată, premisele pentru retenția și dezvoltarea carierei profesionale a personalului medical în interiorul instituțiilor publice de sănătate atât de necesară în aceaste specialități.

Aplicația SEES